За лектора
Д-р Преслав Наков е ст.н.с. I ст. в Qatar Computing Research Institute, HBKU. Завършва магистратура в СУ "Св. Климент Охридски" и докторантура в Калифорнийския университет в Бъркли със стипендии на университета и на фондация "Фулбрайт". Работил е като изследовател в БАН, в Националния университет на Сингапур, както и в Софийския университет, където преподава и в момента. Автор е на над 100 научни публикации в областта на компютърната лингвистика, както и на три книги, сред които "Програмиране = ++Алгоритми;", считана за "библия" на програмирането в България. Носител на редица национални и международни награди и отличия, включително на наградата за млад учен на RANLP'2011, както и на първата награда "Джон Атанасов" на Президента на Р. България. Интересите му са в областта на компютърната лингвистика, борбата с "фалшивите новини", проверката на факти, машинния превод, автоматичното отговаряне на въпроси, анализ на сентимент, на биомедицински текстове и др. В момента ръководи проекта Tanbih (http://tanbih.qcri.org), разработван в сътрудничество с MIT, посветен на борбата с фалшивите новини и пропагандата. Д-р Наков е секретар на ACL SIGLEX и ACL SIGSLAV, член на борда на EACL. Участва в редакционните съвети на списания като Transactions of the Association for Computational Linguistics, Computer Speech and Language, Natural Language Engineerng, AI Communications и Frontiers in AI.
За лекцията
Мъдростта на тълпата: В търсене на интелигентни отговори
В последните години различни интернет форуми като StackOverflow, Quora, BG-Mamma се открояват като ключов източник на информация по редица въпроси. Въпреки някои проблеми като дълъг списък от алтернативни отговори, слаба модерация и много излишно съдържание, както и отклонявания в дискусиите, те представляват ценна база знание, която може да се използва за автоматично отговаряне на въпроси. Лекцията разглежда три основни проблема с този контекст: (1) как да изберем добри отговори, (2) как да открием сходни въпроси, (3) как да намерим отговор за нов въпрос. Използват се дълбоки невронни мрежи и семантично-синтактични ядра, интегрирани в различни реални системи. Ще бъдат разгледани и някои други теми като междуезиково отговаряне на въпроси, проверка на факти, откриване на тролове във форуми, съпоставка на отговори, и др. Лекцията е базирана на работата по проекта Interactive sYstems for Answer Search (IYAS), разработван в Qatar Computing Research Institute, HBKU в сътрудничество с MIT.