За лектора
Катя обича обучението. Обучението на машини, обучението на деца, обучението на възрастни, личното обучение. По призвание е програмист, който се занимава с изкуствен интелект. В момента е CTO и co-founder на Majio - стартъп за автоматично намиране на подходяща позиция за търсещите работа. Обича статистиката и иска да си говори с желаещи и нежелаещи за нея.
За лекцията
Bullshit magic - как злоупoтребяваме със статистика
Статистиката е много мощен инструмент. Тя е в основата на машинното самообучение, което може да постига впечатляващи резултати. Също така с нея може да се докаже връзка между раждаемостта и броя на щъркелите в дадена държава. Как злоупотребяваме със статистиката, когато искаме да докажем тезата си? Как машинното самообучение се учи на глупости, когато не отчитаме как работи статистиката?