За лектора
Янис е изкуствовед в областта на тромавите абстракции и необяснимия програмен код. Той силно вярва, че всеки проблем може да бъде решен с елегантни идеи, възникнали в резултат на задълбочен анализ. Извънработното си време той се стреми да запълва с творене на музика, планинско бягане и абстрактна математика.
За лекцията
Магията на минимализма
Минимализмът в изкуството се заражда като протест срещу стремежа на творците да се самоизразяват чрез своеобразни неразбираеми и неконвенционални средства. Вместо това минималистите използват малко, но достатъчно магия. Доколко могат да се приложат тези идеи, за да се достигне баланс между теоретична елегантност и практическа използваемост при създаването на абстракции и реализацията им чрез програмен код? Как да намалим първоначалния шок, който нашият код предизвиква у другите? Тази презентация ще даде напътствия към отговорите на тези въпроси.