За лектора
Александър е завършил английска филология и компютърни науки и притежава докторска дисертация в областта на информатиката, с фокус върху компютърната лингвистика. Работи в Института по информационни и комуникационни технологии в БАН, редактор е във фантастичното списание ShadowDance и преподава научна фантастика в Софийския университет. Често пише за литература в различни формати и от различни гледни точки.
За лекцията
Що е то (измислен) свят?
Презентацията ще прокара импровизирани мостове между няколко разнородни области на познание: литературата, философията и изкуствения интелект. Ще се опитаме да отговорим на въпроса какво представлява усещането за пребиваване в свят от гледната точка на изкуствения интелект. Ще разгледаме невронните мрежи от тип "автоенкодер" през призмата на това как те се учат да произвеждат копия на видяните от тях обекти и феномени, като в процеса на учене развиват свой собствен език на описание. Всеки посветен читател би се ориентирал правилно дали се намира в свят на Толкин, на Джордж Мартин, или на Джордж Лукас, но може ли изкуственият интелект да се справи с това? В тази лекция ще се опитаме да открием "магията на литературата" в практически смисъл чрез модели за машинно самообучение – в полза на всеки един писател, сценарист, дизайнер на светове, разработчик на компютърни игри.