За лектора
Димо е дългогодишен преподавател в Технически университет - София и Нов Български Университет, както и основен разработчик в лаборатория Виртуална реалност в ТУ-София и в лаборатория Виртуална и разширена реалност в София Тех Парк. Както се досещате, виртуалната реалност е сред основните му интереси, застъпена в дипломните му работи (Стереоскопична визуализация на триизмерни светове и Взаимодействие в системи за виртуална реалност с жестове) и в докторантурата му (Интеграция на инженерни приложения и системи за виртуална реалност). Щастливо женен е, а в свободното си време ходи на плуване, катерене, гмуркане и кънки на лед с тригодишния си син.
За лекцията
UI и взаимодействие във виртуална реалност
Тази лекция представлява кратко въведение във виртуалната реалност (VR). В нея ще разгледаме:
  • Как се разполага UI във виртуалните светове?
  • Как взаимодействаме с UI и виртуалните обекти?
  • Какви са специализираните контролери за взаимодействие?
  • Как да включим гласово разпознаване?