За лектора
Работещ над 10 години в разработката на UI софтуер & Дизайн, мотивиран от идеята, че това ни дава нови подходи да разбираме. По-като-за-хора. Освен работата, попитайте го за кучета, нулев отпадък или социална самоорганизация. Всичко е свързано.
За лекцията
Добре, а какво точно правиш?
Гмуркане дълбоко в мочурището на въпроса какви хора правят нещата, които ползваме ежедневно, в софтуера и навън. В мочурището ще ни е водач дизайнът. А преди да потънем заедно, ще заделим тези последни мигове да разсъждаваме над ирационалността в изборите. Нека заедно да видим какво има в главата на дизайнера.